Registrujem se za sledeće konferencije:

Napomena: Cene su SA PDV-om
2. Konferencija o tretmanu otpadnih voda i vodi za piće (25. april 2017.)
30,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
4. Internacionalna konferencija o Bioenergiji u regionu Zapadnog Balkana (26. april 2017.)
45,- EUR
40,- EUR
60,- EUR
30,- EUR
80,- EUR
4. Konferencija o hidreoelktranama u zemljama Zapadnog Balkana - 26. april 2017.
60,- EUR
30,- EUR
80,- EUR
Okrugli sto - Vetroenergija u Srbiji i BiH (26. april 2017.)
450,- EUR
250,- EUR
600,- EUR
EVIM Belgrade Meet up 2017 Electric Vehicle and Infrastructure Meeting (26. april 2017.)
50,- EUR
150,- EUR
62,- EUR
187,- EUR
Fotonapon - 1. Internacionalna konferencija (27. april 2017.)
40,- EUR
56,- EUR
50,- EUR
70,- EUR
30,- EUR
Seminar - Energetska efikasnost (27. april 2017.)
0,- EUR
Tehnologije za proizvodnju drvnog i agro peleta I njihovo efikasno sagorijevanje u automatskim kotlovima (27. april 2017.)
0,- EUR
2. Internacionalna konferencija o Upravljanju otpadom - Energija iz otpada (27. april 2017.)
30,- EUR
40,- EUR
Panel diskusija: Odbrana od poplava i kako živeti sa vodama– holandska iskustva u upravljanju vodama i zaštiti od poplava (25. april 2017.)
0,- EUR
Panel diskusija: Holandska iskustva u ESCO poslovanju u Srbiji – dve godine od usvajanja podzakonskih akata o ESCO ugovorima (25. april 2017.)
0,- EUR

Molim Vas da unesete odgovarajući kod kako biste ostvarili umanjenu cenu kotizacije. Umanjenje cene je validno samo uz kod. .
Kod
 
Stranica 1/3